Radno vrijeme: 9:00 – 15:00 h

Gorička cesta b. b.

BiH – 80101 Livno

Vuna – izložba tradicijskih predmeta i postupaka obrade vune

Etnografska izložba

Vuna- izložba tradicijskih predmeta i postupaka obrade vune

Organizator izložbe: FMGG – Livno
Autorica izložbe: Jela Duvnjak

Mjesto održavanja: FMGG – Livno
Vrijeme održavanja: 29.6.2021.
Opseg: vuna kao sirovina, etnografski  eksponati izrađeni od vune (dijelovi nošnje, pokrivači, prostirke), predmeti za obradu vune i proizvodnju tekstila( preslice i vretena, pribor za pranje, čupanje i pletenje, vunovlačara, tkalački stan), arheološki predmeti ( prapovijesni utezi za tkalački stan, fotografija rimske stele prapovijesnog tkalačkog stana ) tekstualni prilozi (5 kom), roll up

Vrsta: etnografska izložba

Korisnici: sve kategorije korisnika

Izložba u čije je središte stavljena vuna, svi postupci njezine obrade i konačni proizvodi nastoji predstavit  značaj vune kroz različita povijesna razdoblja.

Predmeti od vune kod stanovništva livanjskoga području, kao pripadnika širega dinarskoga areala, govore da je ona bila glavna sirovina za proizvodnju tekstilnih predmeta od prapovijesti do današnjih dana. Jedan od prvih materijalnih dokaza na širem području je vuneni plašt iz ranobrončanoga razdoblja, pronađen u zemljanom tumulu na Kupreškome polju. Fragmenti plašta najstariji su sačuvani primjerci vune u Europi. O kontinuitetu uporabe vunene niti svjedoče keramički pršljenovi za vreteno te utezi za tkalački stan. Izdvajanje posebne skupine naroda koji naseljavaju ovaj kraj s nazivom Delmati, od ilirske osnove delmé – ovca, ukazuje na stočarstvo kao primarnu granu gospodarstva i vune kao sirovine. Na epigrafskim se spomenicima nalaze dokazi da se kroz cijelo antičko razdoblje vuna prela i tkala. Iz toga razdoblja prikazi su dalmatike, karakteristične vunene haljine širokih rukava, a na ulomku stele iz Priluke prikaz je žene koja prede. Rimski običaj u kojem žena ulaskom u novu kuću nosi sa sobom preslicu i vreteno kao simbol preuzimanja kućanstva zadržao se sve do 20. st., odnosno do vremena kada se vunena nit još uvijek proizvodila. O uporabi vunene niti kroz srednji vijek svjedoče arheološki nalazi pršljenova za vreteno. S povijesnim prikazom i predmetima prezentiranima na ovoj izložbi vuna se može okarakterizirati kao glavni proizvod stočarstva koji zauzima glavno mjesto u tradiciji i kulturi ovoga kraja, pa i kroz 20. stoljeće.

Predmeti od vune dio su naše baštine, a njezini ga nositelji nazivaju starinom te su kao takvi simbol nacionalnoga i regionalnoga identiteta. Izložbom se želi prezentirati uloga vune u tradiciji kroz sve njezine postupke obrade počevši od striženja preko oblikovanja niti do  izrade konačnoga proizvoda. Vuneni predmeti svjedoče o bogatoj tradicijskoj kulturi stanovništva livanjskoga podneblja, o njihovu tehnološkome umijeću kućne izrade tekstila i umjetničkom senzibilitetu, o kromatskoj i  ornamentalnoj izvedbi ukrašavanja platna. Izložba je oblikovana zahvaljujući  kreativnosti autora likovnog postava Marije Marić Baković i Željke Markov.