Radno vrijeme: 9:00 – 15:00 h

Gorička cesta b. b.

BiH – 80101 Livno

U organizaciji Franjevačkog muzeja i galerije Gorica – Livno, završena je 7. kampanja sustavnih arheoloških iskopavanja na lokalitetu Lištani, Podvornice. Dosadašnji rezultati iskopavanja pokazali su da se radi o kompleksnoj stratigrafiji od rimske i kasne antike do ranog, razvijenog i kasnog srednjeg vijeka. To je potvrđeno i najnovijim rezultatima istraživanja. Iskopavanje je nastavljeno u JI dijelu lokaliteta, iza ostataka ranije otkrivene ranokršćanske arhitekture, te u nasipu južno od bazilike. Ostacima rimske nekropole na lokalitetu pripadaju ulomci reljefno ukrašenih nadgrobnih spomenika, ulomci osuarija, rimski novčići i ulomci brončanih dijelova nošnje. Tijekom ove kampanje nađena je velika količina reljefno ukrašenih ulomaka oltarne pregrade iz arhitekture ranokršćanske crkve, koja je građena krajem 4. ili u 5. stoljeću. Antički slojevi preslojeni su srednjovjekovnim grobljem. Do sada je na lokalitetu istraženo 237 grobova. Prema načinu ukopa i nalazima u pojedinim grobovima (nakit i dijelovi nošnje), te ostalim pokretnim nalazima, preliminarna je procjena kako se u ovome dijelu lokaliteta radi o vertikalnoj i horizontalnoj stratigrafiji od rimske antike do kasnoga srednjeg vijeka. Svi su pokretni nalazi, među kojima su još i ulomci keramičkog i staklenog posuđa, smješteni  u FMGG-u. Prikupljeni osteološki materijal dalje se šalje na antropološku analizu, kako bi se dobili kompletni podaci o populaciji koja je živjela u Lištanima te je predstavljala dio kolonizacije srednjovjekovnih naselja na Livanjskome polju. Uz voditeljicu iskopavanja, Mariju Marić Baković, stručnu ekipu predstavljale su arheologinje Ivana Čačija i Monika Mihaljević, student arheologije Josip Križan, te dokumentarist Miran Palčok. Ovogodišnja iskopavanja financirana su sredstvima Ministarstva znanosti, prosvjete, kulture i športa HB županije.