Radno vrijeme: 9:00 – 15:00 h

Gorička cesta b. b.

BiH – 80101 Livno

PONOVLJENA JAVNA LICITACIJA za prodaju motornog vozila Franjevačkoga muzeja i galerije Gorice Livno

Na osnovu Odluke o prodaji službenog vozila Franjevačkog muzeja i galerije Gorice Livno Komisija za provođenje procedure prodaje službenog vozila FMGG- Livno objavljuje PONOVLJENU JAVNU LICITACIJU za prodaju motornog vozila Franjevačkog muzeja i galerije Gorica Livno. PONOVLJENA JAVNA LICITACIJA - SKINI DOKUMENT