Radno vrijeme: 9:00 – 15:00 h

Gorička cesta b. b.

BiH – 80101 Livno

Donacija Zbirke Biškupić

Donacija Zbirke Biškupić

Božo Biškupić, nekadašnji ministar kulture RH, muzeolog, kolekcionar kao pokretač i poticatelj kreativnoga ozračja u Hrvatskoj i u BiH gdje žive Hrvati, pa i u svijetu, počeo je darivati brojna umjetnička djela i izdanja kako bi se proširila svijest o hrvatskome stvaralaštvu te kako bi se pedagoško-andragoški poticajno djelovalo na nove naraštaje.

Donacija kolekcije originalnih grafika FMGG-Livno odgovara Biškupičevoj nakani da ojača lokalne zbirke što aktualnijom i svježom građom i da posvjedoči raspone hrvatskih likovnih zanimanja i dometa.

Darovnica iz Zbirke Biškupić obuhvaća donaciju od 234 grafička lista u 17 bibliofilskih izdanja i grafičkih mapa, 302 samostalna grafička lista hrvatskih umjetnika i 186 monografskih izdanja, kataloga izložbi i periodičnih publikacija.

Nakon donacije Zbirke Biškupić i donacije fra Joze Vrdoljaka oformljena je suvremena grafička zbirka u FMGG-u Livno koja zajedno s bibliofilskim izdanjima trenutno obuhvaća 616 grafičkih listova.