Radno vrijeme: 9:00 – 15:00 h

Gorička cesta b. b.

BiH – 80101 Livno

MEĐUNARODNA GRAFIČKA ZBIRKA

MEĐUNARODNA GRAFIČKA ZBIRKA

1. međunarodni trijenale grafike Livno predstavlja pozitivan iskorak na području suvremene likovne scene u Bosni i Hercegovini.

Idejni začetnik osnivanja trijenala grafike u Livnu je gosp. Božo Biškupić muzeolog, kolekcionar, bivši ministar kulture RH i veliki poticatelj grafičkih mapa i peotsko-likovnih edicija. Inicijativi osnivanja Trijenala je prethodila donacija vrijednih grafičkih listova iz zbirke Biškupić, koja je bila okosnica formiranja suvremene grafičke zbirke u Franjevačkome muzeju i galeriji Gorica-Livno. S obzirom na kvalitetnu grafičku produkciju koja je prisutna u Bosni i Hercegovini u vremenskom kontinuitetu od prije pola stoljeća do današnjih dana, osnivanje vlastite manifestacije toga karaktera u našoj zemlji činio se kao prirodan slijed za poticaj stvaralaštva među mladim bosanskohercegovačkim grafičarima kao i formiranja mjesta za izgradnju nacionalne platforme za promicanje grafičkog medija.

U svijetu u kojem svaki fenomen kulture treba uvijek iznova dokazivati smisao svoga doista neophodnoga prisustva i njegove bitnosti te u svrsi njezina njegovanja, namjera FMGG-Livno je bila istaknuti i osnažiti postojanje fenomena bosanskohercegovačke grafike kao i njezinu uključenost u europska i svjetska likovna zbivanja. S obzirom da svaka umjetnička manifestacija u jedinstvenom zemljopisnom, kulturološkom i ideološkom prostoru daje novu inspiraciju i kreira vlastitu dimenziju u stvaranju novih umjetničkih dijaloga Međunarodni trijenale grafike u Livnu je prilika za nova interkontinentalna umjetnička povezivanja i kreiranje novih međunarodnih dijaloga kao mjesto uvida u aktualne grafičke tendencije.

Na 1. međunarodnom trijenalu grafike Livno sudjelovalo je 109 umjetnika iz 33 zemlje svijeta. Velikodušne donacije umjetnika bile su podloga za formiranje međunarodne grafičke zbirke koja trenutno obuhvaća 140 grafika.