Radno vrijeme: 9:00 – 15:00 h

Gorička cesta b. b.

BiH – 80101 Livno

Rani srednji vijek

Rani srednji vijek

Najstariji materijalni tragovi doseljenja Hrvata na Livanjsko polje datiraju iz druge polovine VIII. stoljeća. Uz obnavljanje ranokršćanskih zdanja podižu se nove crkve skromnih razmjera, opremljene kamenim namještajem u novome ranosrednjovjekovnom duhu.

Ulomci crkvenoga namještaja potvrđuju predromaničke crkve na Livanjskome polju u Rapovinama, Prispu (Grepci), Potočanima (Crkvina) te Livnu. Pripadaju skupini reljefa nastalih u drugoj polovini XIX. i početkom X. stoljeća. Osnovni je motiv troprutih kružnica koje se razvijaju u složene pleterne mreže. Latinski natpisi uklesani na kamenome namještaju najčešće su zavjetnoga i donatorskoga sadržaja. Starohrvatska groblja na području Livanjskoga polja istražena su na Rešetarici, Groblju sv. Ive u Livnu, Prispu i Grborezima. Zanimljive i brojne podatke o svakodnevnome životu stanovništva županije Hlivno dobivamo iz grobnih priloga kao što su oruđe, oružje i razni uporabni predmeti (pršljenovi, keramičke posude, željezni noževi, britve, kresiva, šila i okovi). Izdvajaju se grobovi ratnika – konjanika na Rešetarici, opremljeni oružjem i konjaničkom opremom karolinških obilježja: željezni dvosjekli mač i ostruge s ostružnom garniturom. S obzirom na funkcionalno-tipološke osobitosti, ostruge iz arheološke zbirke zastupljene su primjercima od kraja VIII. do XIII. stoljeća. Jedinstven nalaz predstavlja željezna euharistijska žlica nađena u muškome grobu iz X. stoljeća u Lištanima. Nakit je uglavnom nađen u grobovima kao dio nošnje pokojnika. Najbrojnije su naušnice i sljepoočničarke (karičice, jednojagodne naušnice, jednojagodne sljepoočničarke ukrašene tehnikama granulacije, naušnica sa središnjim zvonolikim ukrasom, naušnice s koljencima od namotane filigranske žice i četverojagodne sljepoočničarke) te prstenje (vitice, prstenje preklopljenih krajeva, prstenje s umetnutim staklom i prsten od pletene srebrne žice), a znatno manje ogrlice i aplike.