Radno vrijeme: 9:00 – 15:00 h

Gorička cesta b. b.

BiH – 80101 Livno

Prapovijest

Prapovijest

Najstariji predmeti u Muzeju, kamene sjekire – čekići, datiraju iz kasnoga bakrenog i s početka brončanoga doba. Zajednica stepskih nomada, označena kao kultura grobova pod tumulom, u krajnjim odjecima velike indoeuropske seobe doprla je i do ovih područja.

Tumul 16 na Pustopolju kružni je zemljani humak podignut iznad drvene grobne konstrukcije. Vjerojatna starost tumula jest 1660±120. god. pr. Krista. U Muzeju se čuvaju ostatci pokojnika, drvene grobne konstrukcije i vuneni plašt. Rano brončano doba (oko 2000. – oko 1600. g. pr. Krista) obilježeno je životom na gradinama raspoređenim uz rub Livanjskoga, Duvanjskoga i Glamočkoga polja. Luščić kraj Prispa na Livanjskome polju višeslojno je naselje tipa tell. Brojni ulomci posuda dokaz su o životu na ovome lokalitetu tijekom ranoga i srednjega brončanog doba. Tijekom kasnoga brončanog doba (oko 1300. – oko 750. pr. Krista) intenzivira se život na gradinama, o čemu svjedoče brojni ulomci keramičkih posuda. Svojstvene su stožaste zdjele s tzv. turban-obodima i keramički utezi za opterećivanje osnove kod vertikalnoga tkalačkog stana. Najstariji su brončani predmeti u Muzeju: srp, dvosjekli mač tipa Sprochoff II a, šuplja sjekira – kelt i lučna spona tipa Golinjevo. U razdoblju željeznoga doba (sred. VIII. – I. st. pr. Krista) područje Livanjskoga, Duvanjskoga i Glamočkoga polja nastanjivala je zajednica plemena pod zajedničkim imenom Delmati. Živjeli su u rodovskim zajednicama na gradinskim naseljima potkovičastoga tipa. Uporaba željeza na delmatskome prostoru datira od sredine VIII. st. pr. Krista. Istaknutom predstavniku delmatske zajednice zacijelo je pripadala ratnička oprema nađena na groblju Grepci u Prispu: brončani mač tipa Sprockhoff II a, željezno koplje, brončani okov drške koplja, vrh kacige i žezlo. Za delmatsku kulturu karakterističan je masivan i težak brončani nakit za glavu, prsa, ruke i noge: spiralno uvijene narukvice, narukvice rastavljenih krajeva, nanožnica, spiralno-naočarasti privjesci, igle i naušnice. Ispod gradinskoga kompleksa u Vašarovinama u grobnici u obliku kamene škrinje, u koju se pokapalo više naraštaja jedne delmatske zajednice u V. i prvoj pol. IV. st. pr. Krista, nađeni su oružje, nakit i keramičko posuđe.