Radno vrijeme: 9:00 – 15:00 h

Gorička cesta b. b.

BiH – 80101 Livno

Kasna antika

Kasna antika

Unutrašnjost ranokršćanskih bazilika, od kraja IV. do VI. stoljeća, opremana je reljefno ukrašenim crkvenim namještajem (oltarna pregrada, oltar, ambon i tranzena).

Ulomci takva namještaja nađeni su na lokalitetima s ostatcima ranokršćanskih bazilika: Rešetarica, Livno – Groblje sv. Ive, Lištani – Podvornice, Potočani – Crkvina, Suhača i Vrba – Borak. Prvi krsni zdenac otkriven na Livanjskome polju nalazi se u Lištanima u okviru ranokršćanske bazilike iz IV./V. stoljeća. Na samome dnu zdenca nađeni su ulomci staklenih liturgijskih posuda, kalež i svjetiljka – uljanica. Ulomci svjetiljke istoga tipa nađeni su na Groblju sv. Ive u Livnu zajedno s metalnim držačem za vješanje. Među istraženim kasnoantičkim grobovima dominiraju zidane presvođene grobnice koje su redovito smještane ispod podnica ranokršćanskih bazilika ili u njihovoj neposrednoj blizini. U grobovima su nađeni metalni dijelovi nošnje, najčešće spone (križne, pločaste, lukovičaste i omega-spone te spone povijene noge) i kopče za pričvršćivanje remenja na odjeći i obući (ovalne istočnogotske i kopče tipa Sucidava). Od nakita je zastupljeno i prstenje te narukvice skromnijih oblika i materijala u izradbi. O lokalnoj izradbi nakita svjedoči keramički kalup nađen u Lištanima. O svakodnevnome životu ponajbolje svjedoče predmeti iz stambeno-gospodarske zgrade u Lipi, među kojima je željezni kuhinjski tronožac, konjske žvale, noževi te koštani predmeti. Od keramičkoga posuđa zastupljena je fina crvena keramika afričke proizvodnje te istočnomediteransko posuđe u obliku amfora ili amforiska. Keramičke svjetiljke sjevernoafričke su proizvodnje, tipa Hayes IB i Hayes II.