Radno vrijeme: 9:00 – 15:00 h

Gorička cesta b. b.

BiH – 80101 Livno

Nakit

Nakit

U posebnom odjeljenju depoa FMGG-a čuva se  nakit kao proizvod kujundžijskog zanata koji je pripadao najvećim dijelom seoskom stanovništvu. Nakon što je prvobitno pripadao  gradskom sloju koje preuzima moderniji nakit, ono postaje dostupnije  seoskom stanovništvu. Obzirom da su ih izrađivali majstori kujundžije isti nakit su mogle imati sve etničke skupine na ovom području.

Nakit je izrađen od srebra različitim tehnikama, a dodatno se ukrašavao austrijskim novčićima koji više nisu bili u uporabi.

Najveći broj primjeraka nakita koji je  sadržan u etnografskoj zbirci pripada prsnom nakitu i to đerdanima s jednim ili više nizova novčića, potom srebrnim kutijicama sa Kristovim monogramom – jangošima te  velikim brojem  križeva i ostalih privjesaka. Nakit za  glavu činile su špiode, kićene špiode, perla od paunova perja te različite vrste naušnica. Nakit za ruke najvećim dijelom čine narukvice belenzusi i različite vrste prstenja. Pafte različitog oblik od kojih dominiraju badem pafte i terkije koje obilježavaju domaćicu  čine nakit o pojasu.